Avstå

Vad är Refrain i poesi
I poesi är ett refrain ett ord, en rad eller en fras som upprepas inom själva dikten eller stroferna. ... bördan - den vanligaste formen av refrain, d...
Skillnaden mellan Refrain och Chorus
Det upprepas genom hela låten, och melodin och lyriken varierar sällan. "En refrain är", en upprepad rad eller musikalisk fras som binder en sång samm...