Reinkarnation

Vad är reinkarnation i hinduismen
HINDUISM. Reinkarnation är den religiösa eller filosofiska tron ​​att själen eller anden, efter biologisk död, börjar ett nytt liv i en ny kropp som k...