Relativism

Skillnaden mellan relativism och subjektivism
Huvudskillnaden mellan relativism och subjektivism är att relativism är påståendet att kunskap, sanning och moral finns i förhållande till kultur elle...