Romb

Skillnaden mellan diamant, romb och trapes
Varje form har fyra sidor, och diamantform avser en romb. Rhombus har lika sidor, med motsatta sidor parallella med varandra. Trapes har generellt ojä...
Skillnaden mellan rektangel och romb
En romb är ett parallellogram med lika intilliggande sidor. En kvadrat är en romb med fyra lika inre vinklar. En rektangel är ett parallellogram med f...
Skillnaden mellan parallellogram och romb
I en romb är alla fyra sidorna lika och diagonalerna skär varandra 90 grader, medan i ett parallellogram är de motsatta sidorna lika och diagonalerna ...
Skillnaden mellan kvadrat och romb
Kvadrat: En fyrkant är en fyrsidig polygon som har alla sidor lika långa och alla vinklar är lika med 90 grader. ... Romb: En romb är också en fyrsidi...
Skillnaden mellan romb och parallellogram
I en romb är alla fyra sidorna lika och diagonalerna skär varandra 90 grader, medan i ett parallellogram är de motsatta sidorna lika och diagonalerna ...