Ritalin

Ritalin vs. Adderall
Ungefär 85% av patienterna uppnår symptomkontroll med amfetamin eller metylfenidat. Båda medicinerna fungerar på liknande sätt i hjärnan och har likna...