Brista

exempel på hydrogenolys
Uttrycket hydrogenolys avser en typ av reaktion i vilken bristen på en given bindning AB åtföljs av tillsats av väte till både A och B. Ett exempel är...