Skärm

Skillnaden mellan Samsung ST500 och ST550
Skillnader mellan ST500 och ST550 Medan ST 500 har en mindre LCD-skärm på 3 ”, är LCD-skärmen på ST 550 större vid 3,5”. ST 550 har mer levande färger...
Skillnad mellan startskärm och bakgrund
Huvudskillnaden mellan startskärmen och bakgrundsbilden är att startskärmen är huvudskärmen för ett mobiloperativsystem eller en dator medan bakgrunde...