Sektor

Skillnaden mellan offentlig sektor och privat sektor
Offentlig sektor avser den del av landets totala ekonomi som kontrolleras av regeringen eller olika regeringsorgan. Den privata sektorn hänvisar till ...
Skillnaden mellan organiserad och oorganiserad sektor
Organiserad sektor är en sektor där anställningsvillkoren är fasta och regelbundna, och de anställda får försäkrat arbete. Oorganiserad sektor är en d...
Skillnad mellan industri och sektor
Industri hänvisar till en mycket mer specifik grupp av företag eller företag, medan termen sektor beskriver ett stort segment av ekonomin. Termerna in...
affärssektorer
SektorPrimär sektor: Denna sektor behandlar utvinning och skörd av naturresurser som jordbruk och gruvdrift.Sekundär sektor: Denna sektor omfattar kon...
Skillnad mellan marknad och industri
Betydelse - industrin representerar ett stort antal företag som tillverkar en viss produkt eller tillhandahåller en viss tjänst, medan marknaden är pl...
Skillnaden mellan offentlig och privat sektor
Kort sagt styrs den offentliga sektorn till stor del av regeringen, medan den privata sektorn leds av individer. Den privata sektorn avser alla företa...