Sedimentär

Hur bildas sedimentära stenar
Klastiska sedimentära bergarter består av bitar (kluster) av redan existerande bergarter. Stycken av sten lossas av vittring och transporteras sedan t...
Skillnaden mellan kemiska och detritala sedimentära stenar
Detritala sedimentära bergarter är stenar gjorda av redan existerande stenar eller skräp. de består av klaster eller stenfragment. Kemiska sedimentära...
Skillnaden mellan gasformiga och sedimentära biogeokemiska cykler
Gascykler innefattar kväve, syre, kol och vatten; sedimentära cykler inkluderar de av järn, kalcium, fosfor och andra mer jordbundna element. I en sed...