Osjälvisk

Skillnaden mellan självisk och osjälvisk
Självisk är motsatsen till osjälvisk. Huvudskillnaden mellan självisk och osjälvisk är att själviska människor alltid sätter sina egna behov framför a...