Semafor

Vad är skillnaden mellan semafor och bildskärm
Den grundläggande skillnaden mellan semafor och bildskärm är att semaforen är en heltalsvariabel S som anger antalet tillgängliga resurser i systemet ...