Semikolon

Skillnaden mellan komma och semikolon
Komma används speciellt som ett tecken på separation inom meningen; semikolon används för att ansluta oberoende klausuler.När ska du använda ett semik...
Skillnaden mellan semikolon och kolon
Kolon (:) används i meningar för att visa att något följer, som ett citat, exempel eller lista. Semikolon (;) används för att sammanfoga två oberoende...