Sequestering

Skillnaden mellan chelateringsmedel och sekvesteringsagent
Sekvestreringsmedel är kemiska föreningar som kan användas för att avlägsna hårdhet av vatten. Huvudskillnaden mellan kelateringsmedel och sekvestreri...