Mager

Skillnaden mellan magra och smala jeans
De viktigaste skillnaderna mellan skinny och Slim Fit Jeans är: Den skinny jeans skulpterar till formen av bäraren figur och är snäva. Å andra sidan h...
Skillnaden mellan tunn och tunn
När det används som adjektiv betyder smal smal på ett attraktivt sätt, medan tunn betyder liten tjocklek eller utsträckning från en yta till motsatsen...
Skillnaden mellan tunn, tunn och mager
Tunn betyder att du inte har mycket extra kött på kroppen. Smal betyder att vara graciöst tunn. Skinny betyder att vara oattraktivt tunn.Vilket är min...