Soliditet

Skillnaden mellan likviditet och solvens
Solvens avser företagets förmåga att uppfylla sina långsiktiga ekonomiska åtaganden. Likviditet avser företagets förmåga att betala kortfristiga förpl...