Lösningsmedel

Skillnaden mellan lösningsmedel och lösningsmedel
När en substans löses upp i en annan bildas en lösning. En lösning är en homogen blandning bestående av ett löst ämne löst i ett lösningsmedel. Lösnin...