Spindlar

spindelinsekt eller inte
Spindlar tillhör en grupp djur som kallas "arachnids". ... Arachnids är varelser med två kroppssegment, åtta ben, inga vingar eller antenner och kan i...
Skillnad mellan spindelnät och spindelnät
"Spindelnät" används vanligtvis för att hänvisa till en bana som uppenbarligen fortfarande används (dvs. ren), medan "spindelnät" avser övergivna (dvs...