Stabil

Skillnaden mellan stabila och instabila isotoper
En stabil isotop är en som inte genomgår spontant kärnförfall. En instabil isotop är en som genomgår spontant kärnförfall. Instabila isotoper kallas o...
Skillnaden mellan stabila isotoper och radioisotoper
Radioisotoper är en typ av isotoper. De är de instabila isotoperna för ett visst kemiskt element. Stabila isotoper genomgår inte radioaktivt sönderfal...