Stadig

Skillnaden mellan jämvikt och jämnt tillstånd
Nyckelbegreppet är att alla system är mest stabila i sitt lägsta fria energitillstånd under nuvarande förhållanden. När detta tillstånd nås är systeme...