Stokastisk

Snabb stokastisk kontra långsam stokastisk
Den "snabba" stokastiken använder de senaste prisuppgifterna, medan den "långsamma" stokastiska använder ett glidande medelvärde. Därför kommer den sn...