Stengods

Vad är skillnaden mellan stengods och keramik
Huvudskillnaden mellan stengods och keramik är att stengods tillverkas vid mycket höga bränningstemperaturer medan andra keramik tillverkas vid relati...