Stratifierad

Skillnaden mellan enkel och stratifierad epitel
Strukturera. Den största skillnaden mellan enkel och stratifierad vävnad är att enkel vävnad är ett skikt tjock medan stratifierad vävnad är flerskikt...
Skillnaden mellan enkel stratifierad och pseudostratiserad epitelvävnad
Enkelt - Enkelt lager av celler. Stratifierat - Mer än ett lager, endast baslagret fäster. Pseudostratifierat - Ett lager, alla är fästa vid källarmem...