Stressad

det finns bara möjliga kombinationer av stressade och ostressade stavelser
Vad kallas mönstret för stressade och ostressade stavelser?Måste iambisk pentameter vara 10 stavelser?Vilken fot bildas av två ostressade stavelser fö...