Tardive

tardiv dyskinesi-behandling
En strategi för behandling av TD inkluderar modifiering av det antipsykotiska läkemedelsregimen, såsom dosreduktion, upphörande, byte från ett antipsy...
tardiv dyskinesi mot dystonisk reaktion
Tardiv dyskinesi kännetecknas av trunkal, appendikulär eller orobuccolingual koreiform rörelser; medan tardiv dystoni manifesterar sig som stereotyp v...