Lärare

Skillnaden mellan lärare och lärare
Jämfört med lärare hänvisar läraren bara till en jobbtitel; lärare är en person som undervisar i en skola. Men en lärare är en person som utbildar stu...