Omvandling

Vad är skillnaden mellan övergång och omvandling
Övergångar är utbyten av två-ring puriner (A G) eller av en-ring pyrimidiner (C T): de involverar därför baser av liknande form. Omvandlingar är utbyt...
Skillnad mellan övergång och omvandling
Övergång avser en punktmutation där en bas ersätts med en annan av samma klass (purin eller pyrimidin) medan transversion avser en punktmutation där e...