Tritium

Skillnaden mellan Protium Deuterium och Tritium
Huvudskillnaden mellan protium, deuterium och tritium är att protium inte har några neutroner i sina kärnor, medan deuterium består av en neutron och ...