Utnyttja

Skillnaden mellan användning och användning
Skillnaden mellan användning och användning kan hittas i det syfte för vilket du använder något; när du använder något, ger du det en ny användning so...
använda mot användning
Använd medel för att få ett resultat effektivt; användning har inte den "effektiva" konnotationen. Använd medel för att använda något som tidigare var...
använda mening
Vad betyder det att använda något?Hur använder du ordet utnyttja?Hur använder du använda i en mening?Vad betyder fullt utnyttjad?Vad är ett annat ord ...