Vakuoler

Skillnaden mellan Vesicle och Vacuole
Vesiklar och vakuoler är membranstängda organeller som innehåller olika typer av ämnen lagrade i dem. Vakuoler är en typ av blåsor som mest innehåller...