Gamar

Skillnaden mellan buzzard och gam
I Nordamerika är en gam en gam, en musvågen är en gam och en hök är en hök. I resten av världen är en gam en gam, en musär är en hök och en hök är ibl...
gam fågel
Är gamarna farliga?Dödar gamar levande djur?Vad är gamarna bra för?Är en mus och en gam samma sak?Kan gamar vara husdjur?Kommer gamar attackera små hu...
kan gamar sjunga
Kan gamar sjunga? New World gamar saknar förmågan att framföra låtar som många andra fågelarter. Istället är de begränsade till enkla ljud, som grymt ...
vad äter gamarna
Alla gamar matas av slaktkroppar (djurkroppar), med undantag för palmnötsgultar (Gyphohierax angolensis), som matar på oljepalmens frukt. Vissa arter ...
Skillnaden mellan gamar och buzzards
I Nordamerika är en gam en gam, en mus är en gam och en hök är en hök. I resten av världen är en gam en gam, en musär är en hök och en hök är ibland e...