Värma

Vad är skillnaden mellan kall och varm start
En kallstart är när du slår PÅ datorn från en AV-position. Å andra sidan är den varma start när du återställer en dator som redan är i PÅ-tillstånd.Va...