Microarray

Skillnaden mellan RNA Seq och Microarray
Huvudskillnaden mellan RNA-Seq och mikroarrays är att den förstnämnda möjliggör fullständig sekvensering av hela transkriptomen medan den senare endas...
dna microarray-princip
Principen bakom mikroarrayer är att komplementära sekvenser kommer att binda till varandra. De okända DNA-molekylerna skärs i fragment genom restrikti...
Hur används DNA-mikroarrayer i studien av genomik
Forskare använder DNA-mikroarrayer för att mäta uttrycksnivåerna för ett stort antal gener samtidigt eller för att genotypa flera regioner i ett genom...
Skillnaden mellan mikroarray och RNA-sekvensering
Huvudskillnaden mellan RNA-Seq och mikroarrays är att den förstnämnda möjliggör fullständig sekvensering av hela transkriptomen medan den senare endas...