Tillfällig

Vad är skillnaden mellan tillfällig och oavsiktlig
Huvudskillnaden mellan oavsiktlig och oavsiktlig är att oavsiktlig kan beskriva något oavsiktligt, främmande eller något som uppstår från en ovanlig p...