Affix

Skillnaden mellan Affix Prefix och Suffix
Affix är ett morfem som läggs till ett ord för att ändra dess mening eller lexikalkategori. Prefix är ett affix som läggs till i början av ett ord. Su...