Antagonist

Vem är antagonisten i en berättelse
I berättande är antagonisten motståndaren eller striden som arbetar mot huvudpersonens eller ledande karaktärers mål ("motsägelse") och skapar huvudko...