Uppnå

Skillnaden mellan uppnå och uppnå
I grund och botten är "uppnå" tillämpligt när man uppnår eller når ett visst kriterium eller mål, medan "uppnå" ska användas när du faktiskt förvärvar...
Skillnaden mellan att uppnå och delta
Attain används när vi vill hänvisa till att lyckas med något. Deltagande används å andra sidan mest när vi vill hänvisa till att delta eller vara närv...