Granskning

skillnad mellan revision och redovisning
Generellt sett definieras redovisning som att hantera en individs eller företags monetära poster och rapportera deras ekonomiska affärer. Revision gra...