Avvikande

Skillnaden mellan negativa och motsatta
Biverkningar, vanligtvis tillämpade på saker, betyder ofta "skadligt" eller "ogynnsamt" och används i fall som "negativa effekter från medicinen." Avs...