Benthic

Skillnaden mellan Benthic och Pelagic
Den första stora skillnaden är mellan pelagiska och bentiska zoner. Den pelagiska zonen avser vattenpelaren, där simning och flytande organismer lever...
skilja mellan biota i havens pelagiska och bentiska zoner med exempel ignou
Djuren som krabbor, fiskar, räkor och hummer förblir på botten av havsskiktet. Exempel: Benthos inkluderar maskar, musslor, krabbor, hummer, svampar o...