Blod

Skillnaden mellan hematopoiesis och erythropoiesis
Hematopoies och erytropoies är två processer som är involverade i bildandet av mogna blodkroppar. ... Huvudskillnaden mellan hematopoiesis och erytrop...
Vad är skillnaden mellan sinusoider och kapillärer
Sinusoider hänvisar till de små, oregelbundet formade blodkärlen som finns i vissa organ, särskilt levern, medan kapillärer hänvisar till något av de ...
Skillnaden mellan leukopeni och neutropeni
Leukopeni vs neutropeni Leukopeni är ett paraplybegrepp som refererar till en minskning av någon av de vita blodkroppstyperna. Neutropeni är en typ av...
Vad som orsakar högt blodtryck under graviditeten
Det finns flera möjliga orsaker till högt blodtryck under graviditeten. Dessa inkluderar: att vara överviktiga eller överviktiga. inte får tillräcklig...
Vad är skillnaden mellan Blood Brain Barrier och Blood CSF Barrier
Blood – CSF Barrier Versus Blood – Brain Barrier: Fundamental Differences. ... De parenkymala cellerna i BCSFB är koroidepitel; å andra sidan består B...
Skillnaden mellan röda blodkroppar och vita blodkroppar
Röda blodkroppar transporterar syre till kroppens organ och vävnader. Vita blodkroppar hjälper din kropp att bekämpa infektioner. Blodplättar hjälper ...
Vener och artärer
Artärer är blodkärl som är ansvariga för att transportera syrerikt blod bort från hjärtat till kroppen. Vener är blodkärl som transporterar syrefattig...
Skillnaden mellan positivt och negativt blod
Rh-blodgruppssystemet innehåller cirka 50 olika röda blodkroppsantigener, men det viktigaste är ett protein som heter D. Om du har D-proteinet på dina...
Skillnaden mellan differentiellt och totalt antal vita blodkroppar
Ett antal vita blodkroppar (WBC) mäter antalet vita blodkroppar i ditt blod, och en WBC-skillnad bestämmer procentandelen av varje typ av vita blodkro...