Kitin

Skillnaden mellan kitin och cellulosa
Huvudskillnaden mellan kitin och cellulosa är att kitinet är en polymer av N-acetyl-D-glukosamin medan cellulosan är en polymer av D-glukos. ... Kitin...