Kronisk

Akut kontra kronisk
Akuta sjukdomar utvecklas vanligtvis plötsligt och varar kort tid, ofta bara några dagar eller veckor. Kroniska tillstånd utvecklas långsamt och kan f...
akut kronisk
Akuta sjukdomar utvecklas vanligtvis plötsligt och varar kort tid, ofta bara några dagar eller veckor. Kroniska tillstånd utvecklas långsamt och kan f...
kronisk sjukdom
En kronisk sjukdom är ett långvarigt hälsotillstånd som kanske inte har botemedel. Exempel på kroniska sjukdomar är: Alzheimers sjukdom och demens. Ar...
betydelse av kronisk sjukdom
Kroniska sjukdomar definieras i stort sett som tillstånd som varar 1 år eller mer och kräver kontinuerlig läkarvård eller begränsar aktiviteter i det ...
kronisk bronkit
Kronisk bronkit är inflammation (svullnad) och irritation i luftrören. Dessa rör är luftvägarna som transporterar luft till och från luftsäckarna i lu...
Skillnaden mellan kronisk bronkit och emfysem
Huvudskillnaden mellan dessa tillstånd är att kronisk bronkit ger en frekvent hosta med slem. Huvudsymptom på emfysem är andfåddhet. Emfysem kan iblan...
Lista över kroniska sjukdomar
Kroniska sjukdomar och tillståndALS (Lou Gehrigs sjukdom)Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.Artrit.Astma.Cancer.Kronisk obstruktiv lungsjukd...