Cisco

Vad är skillnaden mellan ISR och icke ISR-router
Huvudskillnaden mellan ISR och icke ISR-router är att ISR-routern levereras med ytterligare funktioner och att användaren inte behöver integrera extra...
Skillnad mellan CCDA, CCDP och CCDE
Tre av dessa certifieringar är Cisco-Certified Design Associate (CCDA), Cisco-Certified Design Professional (CCDP) och Cisco-Certified Design Expert (...
Skillnad mellan CCDA och CCDP och CCDE
Huvudskillnaden mellan de tre är komplexitetsnivån. De tre är stegvis mer komplexa, så det är nog bättre för någon att få CCDA först, sedan CCDP och C...