Förlikning

Skillnaden mellan medling och förlikning
Förlikning är en alternativ tvistlösningsmetod där en expert utses för att lösa en tvist genom att övertyga parterna att komma överens om ett avtal. M...
förlikningsmedling
Vad är förlikning och medling?Vad är skillnaden mellan medling och förlikning?Vad är förlikningsprocessen?Vilka är de 5 medlingsstegen?Är förlikning j...
förlikningsfördelar och nackdelar
FördelarFörlikaren är normalt en juridisk expert inom det omtvistade området.Processen är privat så ingen risk för skada på rykte.Parterna förbehåller...
Skillnaden mellan skiljedom och förlikning
Förlikning är där parter, med hjälp av en tvistlösningsutövare (förlikaren) diskuterar frågor för att nå en överenskommelse. ... Skiljedom är där part...