Markör

Vad är skillnaden mellan rullningsbara och icke-rullningsbara markörer i DB2
Huvudskillnaden mellan rullningsbara och icke-rullningsbara markörer i DB2 är att rullningsbara markörer används för att röra sig slumpmässigt genom r...
Skillnaden mellan utlösare och markörer
En markör kan skapas i en utlösare genom att skriva deklarera uttalandet inuti utlösaren. En utlösare kan inte skapas inom en markör. ... En markör ak...
db2 intervjufrågor
Grundläggande intervjufrågorHur man hittar antalet rader i en DB2-tabell? ... Hur kan dubblettvärdena elimineras från DB2 SELECT? ... Vad är aggregera...