Didaktisk

Hur man använder didaktik i en mening
Exempel på didaktisk meningJames var en mycket didaktisk person; han älskade verkligen undervisning. ... Hennes "romaner för barn" är verkligen didakt...