Dikaryotisk

Vad är skillnaden mellan heterokaryot och dikarotisk
Huvudskillnaden mellan heterokaryota och dikaryota är att heterokaryota organismer har två eller flera genetiskt olika kärnor, medan dikaryotiska orga...
Vad är skillnaden mellan binukleaot och dikaryot
Huvudskillnaden mellan binukleot och dikaryot är att binukleot är inneslutningen av två kärnor, medan dikaryot är närvaron av två genetiskt distinkta ...