Diskret

Skillnaden mellan diskret och kontinuerlig data
Diskret data är information som bara kan ta vissa värden. ... Denna typ av data representeras ofta med hjälp av stämplattor, stapeldiagram eller cirke...
Skillnaden mellan diskret och diskret
Diskret och diskret är homofoner. De låter desamma men de har olika definitioner. Diskret betyder försiktig eller avsiktligt diskret. Diskret betyder ...
Skillnaden mellan diskret och diskret
Diskret och diskret är homofoner. De låter desamma men de har olika definitioner. Diskret betyder försiktig eller avsiktligt diskret. Diskret betyder ...
Skillnaden mellan diskret funktion och kontinuerlig funktion
En diskret funktion är en funktion med distinkta och separata värden. ... Till exempel kan en diskret funktion vara lika med 1 eller 2 men inte 1,5. E...