Lätt

Skillnaden mellan kolloidal och kristallin utfällning
Huvudskillnaden mellan kolloidal fällning och kristallin fällning är att kolloidala fällningar inte bildas lätt och är svåra att erhålla via filtrerin...