Enantiomerer

Skillnad mellan diastereomerer och enantiomerer
Enantiomerer är de kirala molekylerna som är spegelbilder av varandra och inte kan läggas över varandra. Diastereomerer är stereomerföreningarna med m...
skillnad mellan enantiomerer och diastereomerer
Enantiomerer är de kirala molekylerna som är spegelbilder av varandra och inte kan läggas över varandra. Diastereomerer är stereomerföreningarna med m...